21-03-2020GERRIT JAN VAN DER VEEN: INGENIEUR, KUNSTENAAR & VERZETSHELDTekst: Ko van Geemert

Gepubliceerd in de Ñapa van 21 maart 2020


“G.J. van der Veen is nog niet lang in de kunst. Pas een zestal jaren geleden ging hij van de werktuigkunde in de beeldhouw- kunst, waartoe hij zich steeds aange- trokken had gevoeld. Dat hij zich eindelijk in de beminde wereld der kunst kon storten, vond z’n oorzaak in het volgende feit, dat men met recht een heldenfeit kan noemen.” Zo bericht De Telegraaf op 1 oktober 1935.