13-05-2017BRONZEN EN ANDER SCULPTURAAL ERFGOEDTekst: Jan Gulmans